30.09.2019

Zmiany personalne w dziale sprzedaży firmy  krauth technology GmbH  

 

Ralf Höppner - Nowy kierownik sprzedaży w krauth technology GmbH

„krauth technology GmbH” informuje o zmianach personalnych w dziale sprzedaży.
Z dniem 30.09.2019 dotychczasowy kierownik ds. sprzedaży i marketingu Stefan Schäfer zakończył współpracę z firmą „krauth technology GmbH”. Odpowiedzialność za cały  dział sprzedaży przejmuje jego następca Ralf Höppner.

Z dniem 1.10.2019 kierownictwo działu sprzedaży przejmuje Ralf Höppner (49) i tym samym zastąpi Stefana Schäfera, który opuszcza firmę z powodów osobistych.
"Żałujemy tego kroku, ale szanujemy  i akceptujemy jego decyzję", mówi Gerd Neureuter, członek zarządu" krauth technology GmbH". "Jednocześnie cieszymy się, z pozyskania nowego doświadczonego specjalisty Ralfa Höppnera znawcę specyfiki  branży, jako następcę na tym stanowisku”.

Przez ostatnich 5 lat, Ralf Höppner pełnił funkcję  dyrektora RBA Regionalbus Augsburg GmbH. Do jego priorytetowych zadań należała odpowiedzialność za działalność firmy i spółek od niej zależnych. Ralf Höppner studiował organizację I zarzadzanie biznesem.     

Zarządzanie sprzedażą jest kluczową pozycją w każdej firmie i szczególnym wyzwaniem. Ralf Höppner docenia pokładane w nim zaufanie i z wielkim optymizmem podchodzi do nowych zadań : "Bardzo cieszę się na mój nowy zakres odpowiedzialności i dołożę starań, aby moje dotychczasowe doświadczenia jako przedsiębiorca w transporcie publicznym zaowocowały nowymi impulsami w działalności firmy krauth technology ", podkreśla nowy kierownik sprzedaży.