Październik 2017

ETAP drugi Systemu Małopolska Karta Aglomeracyjna rozpoczęty!

 

ETAP drugi Systemu Małopolska Karta Aglomeracyjna rozpoczęty!

"W ramach tego zadania zostaną zainstalowane i uruchomione w systemie Małopolska Karta Aglomeracyjna 133 automaty biletowe firmy Krauth na terenie całego województwa małopolskiego. Będą to automaty stacjonarne w dwóch konfiguracjach oraz mobilne, montowane w pociągach" podkreśla p. Patryk Zakrzewski, Kierownik Projektu MKA z Zarządu Dróg Wojewódzkich z Krakowa.


"Początek instalacji to Grudzień 2017, reszta dostaw w 2018 i 2019 roku. Wartość kontraktu to 16,6 mln zł brutto. Wraz z tymi dostawami poszerzamy również zakres naszej pracy jako Operator MKA" dodaje Tomasz Bednarski, Prezes Zarządu UNICARD SA.


Małopolska Karta Aglomeracyjna (MKA) to zrealizowany przez Województwo Małopolskie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 nowoczesny system zarządzania transportem, dedykowany dla mieszkańców regionu oraz turystów, którzy licznie odwiedzają Województwo Małopolskie. Od drugiej połowy 2015 r.  można korzystać z Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej (MKA) – zintegrowanego biletu na różne środki transportu publicznego w małopolskich miastach.