System drugoplanowy / zarządzanie techniczne smart-tB

 • Zarządzanie użytkownikami
 • Edytor taryf połączony z importem taryf
 • Edytor sieci połączony z importem sieci
 • Zarządzanie danymi
 • Rejestracja kodów kreskowych
 • Edytor parametryzowania
 • Zarządzanie urządzeniami wraz z kontrolą rozliczeń
 • Web-Monitoring
 • Edytor plansz obsługi
 • Edytor layoutu biletów
 • Symulator automatu (Opcja)

Screenshots

SMART technical management

SMART

System drugoplanowy / zarządzanie techniczne smart-tB 

Nasze oprogramowanie SMART typu backoffice jest dostępne w różnych modułach i dostosowywane do rozmiarów i wymogów przedsiębiorstwa. W najlepszej konfiguracji stanowi centralny system zarządzania eksploatacją pojazdów, sprzedażą i kontrolą w danym przedsiębiorstwie komunikacyjnym.

System autoryzacyjny

Każde przedsiębiorstwo transportowe funkcjonuje jako samodzielny klient. Ustalenie dostępu i praw dostępu poszczególnych klientów odbywa się przez administrację systemową.

Moduły SMART

Zrozumiały, intuicyjny interfejs użytkownika do wszystkich komponentów pakietu oprogramowania.
Łatwa konfiguracja odpowiednio do potrzeb i wymagań różnych klientów
.

Programy do edycji / projektowania SMART

Edytor parametrów
Moduł edytora parametrów SMART służy do centralnego zarządzania, edycji i zatwierdzania globalnych parametrów urządzeń docelowych. Przykładem parametrów globalnych są ustawienia komunikacyjne, ustawienia IBIS czy aktywacja środków płatniczych i metod płatności.

Report Designer
Moduł „Report Designer umożliwia użytkownikowi indywidualne dopasowanie layoutu raportów lub generowanie nowych na podstawie wzorów. Program ten jest optymalnym rozszerzeniem modułu statystyki.  

Edytor procesu obslugi
W biletomatach serii ARIS procesem sprzedaży steruje się za pomocą konfiguratora procesu obsługi „ArisConfig. Konfigurator pozwala wybrać, jakie cechy kupowanego produktu określa się przez naciśnięcie danego przycisku.  Przynależny interfejs użytkownika jest zakodowany w standardzie HTML za pomocą JavaScript. Proces obsługi odpowiada taryfie zdefiniowanej za pomocą edytora taryf SMART.

 

Monitoring internetowy

 • Szybki i ergonomiczny przegląd stanu eksploatacyjnego wszystkich urządzeń i stanu zasobów sprzętowych.
 • Optymalna rejestracja dostępnych zasobów sprzętowych.
 • Ekonomiczne planowanie i zarządzanie serwisantami.
 • Zgromadzenie wszystkich informacji w jednym centrum koordynacji i ich ergonomiczna wizualizacja.
 • Możliwość rejestrowania informacji również w zewnętrznych stanowiskach pracy.
 • Dokładniejsza diagnostyka w komunikacji zdalnej.
 • Różna prezentacja stanów eksploatacyjnych i stanu zasobów różnym grupom osób.
 • Możliwość zdalnego sterowania urządzeniami.
 • Możliwość elastycznego dopasowania się do sytuacji – praktyczna ochrona inwestycji.
 • Możliwość zintegrowania z takim systemem również własnych urządzeń (np. serwerów).
SMART Web Monitoring

Wsystkie te możliwości oferuje internetowy system monitoringu. Dostępne są następujące funkcje procesowe do wizualizacji i occeny:

 

 

stan eskploatacyjny:

 • czytnika bilonu
 • czytnika banknotów
 • terminala płatniczego
 • zbliżeniowego interfejsu kart
 • drukarek
 • otwarcia drzwi
 • alarmu
 • serwisu
 • i w razie potrzeby innych

stan zasobowy:

 • magazynów bilonu
 • zasobników do wydawania reszty w bilonie
 • kas z banknotami
 • papierów drukowych
 • pozostałych zasobów
 • i w razie potrzeby innych

stan wersji:

 • taryf, sieci, ofert, kodów
 • inteligentnych komponentów do zabudowy: wersje sprzętu i oprogramowania
 • aktywacja i blokada funkcji sprzedaży w urządzeniach
 • aktywowanie i dezaktywowanie środków płatniczych
 • resetowanie programów użytkowych
 • resetowanie urządzeń
 • ręczne uruchamianie systemów transferu i usuwania danych

 

Ponadto rejestrowane są komunikaty o zdarzeniach z urządzeń, które – filtrowane według określonych kryteriów – można wyświetlać.